Hittasmslan Background Image

Sms lån i annans namn

Sms lån i annans namn

Vad menas med att ta lån i någon annans namn?

Att ansöka om ett sms lån i annans namn är ett bedrägeribrott. Ansöker en person om ett lån och använder en annan persons personuppgifter utan dennes medgivande, klassas det alltså som en brottslig handling. 

Det innebär att bedragaren avsiktligt vilseleder långivaren för att beviljas ett lån, vilket resulterar i negativa konsekvenser för den drabbade personen och vinning för bedragaren. Därför kan det innebära fängelse, enligt svensk lag. 

Vilka lagar bryts

När någon begår denna typ av bedrägeri så bryts ett flertal lagar i Sverige, bland annat urkundsförfalskning och bedrägeri enligt Brottsbalken

Urkundsförfalskning är enkelt förklarat när en person utger sig för att vara någon annan. Detta kan göras i syfte för att exempelvis ansöka om att låna pengar eller förfalska en namnunderskrift på ett kontrakt eller lagligt dokument. Om man utger sig för att vara någon annan, kan man alltså ha förfalskat en urkund.

Bedrägeri är när någon begår brottet att vilseleda en person eller verksamhet för sin egen vinnings skull. På så vis orsakar gärningsmannen – personen som utför brottet – skada och negativa påföljder för de drabbade parterna, eller personen.  

Vilka straff finns det?

Om en person döms för bedrägeribrott kan det leda till olika typer av påföljder. Straffet för urkundsförfalskning kan vara fängelse i upp till två år.

För bedrägeri kan straffet variera beroende på omständigheterna, och kan innefatta exempelvis böter eller fängelse.

Polisanmälan mot bedrägeri

Vid misstanke om smslån i någon annans namn är det viktigt att göra en polisanmälan så snart som möjligt. 

I vissa fall kan gärningsmännen spåras och ställas inför rätta. Det kan resultera i villkorlig dom, särskilt om det rör sig om betydande värdekrediter. 

Anmäl händelsen för att försöka återkräva pengarna och skydda dina konton från ytterligare bedrägeriförsök. Ibland kan det dock vara svårare – särskilt om gärningsmannen är bosatt i ett annat land. 

Om någon har tagit ett lån i ditt namn kan det också vara bra att kontakta Kronofogden för att förhindra ytterligare negativa effekter på din ekonomi.

Du kan bestrida fakturan

Om du upptäcker felaktigheter i en faktura som skickats till dig så kan du alltid välja att bestrida den. Du kontaktar företaget och informerar dem – med fördel skriftligt – att du protesterar fakturan de har skickat till dig. I samband med detta ger du också en förklaring till varför du protesterar fakturan. 

Det finns dock ingen garanti att ärendet avslutas eller fakturan återkallas, utan det är upp till företaget att göra en egen bedömning av situationen och ta ställning till hur de vill gå vidare. 

Följder av bedrägeri

Förenklad Kreditupplysning

Ett problem med sms lån är att kreditupplysningen kan vara förenklad, vilket gör det lättare för bedragare att ta lån i annans namn. 

Vad som menas med att en kreditupplysning är förenklad är att endast personuppgifter och information om betalningsanmärkningar visas. Denna typ av upplysning är främst förknippad med lån som avser mindre lånebelopp. 

Bedrägeri av detta slag involverar ofta både urkundsförfalskning och användning av privatpersoners personuppgifter.

Personlig påverkan

Konsekvenserna för den drabbade personen kan vara omfattande. Först och främst är det en kränkning av personens integritet, och kan innebära stora ekonomiska konsekvenser då bankkonto kan belastas och kreditvärdigheten kan påverkas negativt. 

Dessutom kan det ta lång tid att reda ut situationen och få bort de felaktiga lånen från låneansökningar och kreditupplysningsregister. För att minimera risken rekommenderas att vara försiktig med personuppgifter och att hämta sin post regelbundet för att snabbt upptäcka eventuella problem. 

Källor

 

Användarkommentarer

  1. Inga kommentarer än!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll up