Hittasmslan Background Image

KALP (Kvar Att Leva På)

KALP kalkyl

Vad är en KALP-kalkyl?

KALP betyder “kvar att leva på”. Det är en beräkning – eller kalkyl – som används för att bedöma en persons återbetalningsförmåga i samband med att denna ansöker om ett lån.

Kalkylen visar hur mycket av din inkomst som är kvar efter att alla befintliga lån, boendekostnader och övriga fasta utgifter har dragits bort. För att räkna ut KALP används formeln:

Inkomster – Levnadskostnader = KALP 

Kreditprövning och KALP

När du ansöker om ett lån hos en bank eller en långivare utförs en kreditprövning. Detta innebär att en kreditupplysning utförs av ett kreditupplysningsföretag, exempelvis UC eller Creditsafe. 

I samband med en kreditupplysning är en KALP kalkyl viktig. Långivare använder kalkylen för att säkerställa att du har en tillräckligt bra återbetalningsförmåga och inte överbelånar dig. 

KALP avser både amortering och ränta på dina lån

Både det du amorterar och betalar i ränta på befintliga lån räknas in i en Kvar Att Leva På kalkyl. Amortering innebär att man betalar av lånet medan ränta är den kostnad man betalar för att låna pengar. 

Faktorer som påverkar KALP

Flera faktorer kan som sagt påverka KALP – här går vi lite djupare in på vissa av dessa och på vilket sätt de påverkar kalkylen:

  • Inkomster: Högre inkomster leder till högre KALP och ökar låntagarens återbetalningsförmåga.

  • Räntekostnader: Högre räntekostnader påverkar KALP negativt, då det minskar låntagarens kvarvarande inkomst efter att räntekostnaderna betalats.

  • Boendekostnader: Högre boendekostnader minskar KALP, då det innebär att större delen av inkomsten går till att täcka boendet.

  • Övriga levnadskostnader: Ökade levnadskostnader reducerar KALP och därför låntagarens förmåga att återbetala lånet.

Vad menas med levnadskostnader i KALP?

I princip räknas de vanligaste tänkbara utgifterna in i KALP, även om reglerna kan variera en aning från långivare till långivare. Vanligtvis räknas följande kostnader som levnadskostnader:

  • Hushållets Inkomster

Hushållets totala inkomster innebär alla typer av inkomst som kommer från samtliga familjemedlemmar. Detta kan inkludera lön, pension, bidrag och andra typer av inkomster. 

  • Hushållskostnader

Hushållskostnader är de fasta och rörliga utgifter som hushållet har varje månad. Dessa kan innefatta hyra, el, försäkringar, mat och andra nödvändigheter. 

  • Mat och Förbrukningsvaror

Levnadskostnader innefattar bland annat kostnader för mat och förbrukningsvaror (till exempel hygienprodukter).

Källor

 

Användarkommentarer

  1. Inga kommentarer än!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll up