Hittasmslan Background Image

Vad är nominell ränta?

Nominell ränta är den avtalade räntan på ett lån. Trots att den räknas ut per år så betalas ofta räntan in månadsvis. Detta görs i samband med att du även betalar tillbaka en del av pengarna som du har lånat (amorterar).

Vad är nominell ränta

Denna typ av ränta används oftast för att beskriva lån och krediter, och syns tydligt i annonser för lån. Med andra ord kallas den nominella räntan ofta helt enkelt för ränta.

Begreppet kan sammanfattas enklast på detta vis:

Nominell ränta = kostnad av att låna pengar, utöver amortering och avgifter.

Inga avgifter räknas alltså in i den nominella räntan. Däremot räknas avgifter in i den effektiva räntan.  

Skillnaden på nominell ränta och effektiv ränta

Nominell ränta är den grundläggande räntan för ett lån och visar endast räntekostnaden, utan att ta hänsyn till eventuella avgifter som uppläggningsavgift eller aviavgift. 

Däremot ger effektiv ränta en mer rättvis bild av lånets totala kostnad eftersom den inkluderar sådana avgifter.

När man jämför lån är det därför viktigt att ha koll på den effektiva räntan snarare än den nominella räntan. 

Enligt lag måste den effektiva räntan skrivas ut i marknadsföringen av ett lån, vilket underlättar att få en uppskattning av lånets faktiska kostnad.  

Nominell ränta på olika slags lån

Smslån är i många fall mindre lån med kortare löptid, som vanligtvis har en högre nominell ränta. Detta beror på att långivaren i regel ställer lägre ansökningskrav och tar en större risk. 

Privatlån, även kända som blancolån, är lån där låntagaren inte behöver ställa någon säkerhet till långivaren. Nominella räntor på privatlån är vanligtvis lägre än smslån, men ställer däremot högre ansökningskrav. 

Det är värt att ha i åtanke att ju lägre lånebelopp du ansöker om, desto mindre blir den faktiska räntan. Detta eftersom räntan är baserad på själva lånebeloppet.

Alltså, en högre ränta på ett lägre lånebelopp kan vara likvärdigt en lägre ränta på ett högre lånebelopp. Det går dock inte att komma undan att det blir förhållandevis dyrare. 

Faktorer som påverkar den nominella räntan

Nominell ränta påverkas av flera faktorer. En av dessa är kreditvärdighet, vilket innebär hur stor risk långivaren anser att det är att låna ut pengar till en person. Ju bättre kreditvärdighet, desto lägre blir räntan.

I kreditvärdighet räknas bland annat in befintliga lån och krediter, inkomst och utgifter – men även eventuella betalningsanmärkningar och ärenden hos Kronofogden. 

Den nominella räntan påverkas även av Riksbankens räntesättning – eftersom den styr korta och långa marknadsräntor.

Riksbankens ränta kallas för styrränta, och när den höjs så följer den nominella räntan med i höjningen. Styrräntan kan höjas för att motverka inflation. 

Hur nominella räntan påverkas av inflation

Nominell ränta är den avtalade räntan på ett lån per år, också kallad årsränta. Realränta däremot är nominell ränta justerad för inflation. Inflation uppstår när det genomsnittliga priset på varor och tjänster stiger över tid.

Realräntan återspeglar hur mycket låntagarens köpkraft förändras i hänsyn till inflationen. Om nominell ränta är högre än inflationen, så ökar låntagarens köpkraft. Omvänt – om inflationen är högre än nominell ränta – då minskar låntagarens köpkraft.

Användarkommentarer

  1. Inga kommentarer än!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll up