Hittasmslan Background Image

Kreditvärdighet

Din kreditvärdighet kan vara till din fördel lika mycket som till din nackdel. Det beror på hur väl du har skött din ekonomi. En hög kreditvärdighet innebär att du kan bli beviljad många olika lån, medan en låg kreditvärdighet kan göra det svårare för dig. Nedan går vi igenom allt som rör kreditvärdighet, de olika kreditbetygen och vad du kan göra för att förbättra din kreditvärdighet.

Vad är kreditvärdighet?

Kreditvärdighet är en uppfattning om din förmåga att kunna betala tillbaka en skuld. Det är långivaren (borgenären) som ser över förmågan hos låntagaren (gäldenären) att följa en avbetalningsplan. Med hög kreditvärdighet anses du ha goda möjligheter att kunna betala tillbaka ditt lån, vilket också ger en lägre risk för långivaren.

Hur beräknas kreditvärdighet?

När det tas en kreditupplysning på dig så görs en bedömning av långivaren eller kreditgivaren på hur bra förmåga du har att betala tillbaka ditt lån – alltså om du har hög, medel eller låg kreditvärdighet (även kallat kreditscore i allmänt språkbruk).

Det finns olika faktorer som påverkar din kreditvärdighet. Nedan går vi igenom de främsta punkterna.


Skulder, avbetalningar och krediter

Hur höga befintliga skulder du har tas alltid med i en upplysning och påverkar din kreditvärdighet. Detta avser bland annat kreditkort, avbetalningar, billån eller andra typer av krediter. Summan på din totala skuld är vad som ligger till främsta vikt för ditt kreditbetyg. 

Hur väl du har skött dina delbetalningar är också något som räknas med i bedömningen.

 

Betalningsanmärkningar 

En betalningsanmärkning förekommer när en skuld har gått till Kronofogden och sedan förfallit för betalning (det vill säga att du varken har bestridit eller betalat skulden inom utsatt tid).

En eller flera betalningsanmärkningar gör det generellt svårt att bli beviljad ett större lån. Även många sms lån har som förutsättning att du ska vara fri från betalningsanmärkningar. Det finns dock några långivare som erbjuder sms lån trots betalningsanmärkningar, förutsatt att de är äldre än 6 månader gamla.

Faktum är att det även finns ett fåtal kreditgivare som valt att inrikta sig på att erbjuda lån till personer med just betalningsanmärkningar. Det handlar då ofta om en högkostnadskredit med en generellt sett högre ränta, eller ett så kallat omstartslån.

Du ska om möjligt alltid försöka undvika att få en betalningsanmärkning. Det påverkar inte bara din kreditvärdighet när det kommer till möjligheten att ta lån, utan också dina chanser till att få ett hyreskontrakt för en bostad, teckna olika former av abonnemang och i vissa fall även möjligheten till att få vissa jobb.

 

Nuvarande livssituation

En stabil livssituation betyder att du anses som en lägre risk när du ansöker om ett lån.

Om du till exempel bott i samma hus under en längre tid eller har haft samma anställning med en stabil inkomst under många år, så tyder det på att du kommer ha goda möjligheter att kunna betala tillbaka ditt lån.

Om du nyligen har gift dig och exempelvis planerar att skaffa barn eller köpa en ny bostad så kan dina ekonomiska förutsättningar räknas som svåra att förutspå, då det kan tillkomma nya och oväntade kostnader och utgifter.

På samma vis kan en nyskild person som går från delad ekonomi till enskild ekonomi upplevas som en allmänt högre risk.

Faktorerna som vägs in i din livssituation är många, och det finns inget facit på hur långivare sedan ser på dessa. Men som tumregel så är det till din fördel om du kan påvisa att du kommer att ha en stabil ekonomi under en överskådlig framtid.

 

Inkomst 

Hur hög inkomst du har är en högt avgörande faktor för ditt kreditbetyg. Likaså om du haft din anställning under en längre period. 

 

Stegvis kan prioriteringen se ut så här: 

 

Fast anställning

En fast anställning, eller tillsvidareanställning, anses vara en pålitlig inkomstkälla.  Det skadar heller inte om du har arbetat några år för din arbetsgivare.

Vid exempelvis bolån görs alltid en bolånekalkyl för att se över hur stor inkomst du har  samt vilka fasta utgifter som finns varje månad. På så vis räknar de ut hur mycket du förväntas kunna betala tillbaka och därmed också bedöma hur mycket du kan låna.

Hur mycket du tjänar varje månad är ligger alltså till stor grund till hur mycket du kan låna. Detta gäller alla lånetyper, men framför allt bolån där beloppen av förklarliga skäl ofta är högre.

 

Provanställning eller visstidsanställning 

Detta kan vara avgörande för många långivare, även om en fast anställning prioriteras. Så länge som du i skrivande stund har en inkomstkälla som uppvisar att du kan betala tillbaka ditt lån inom förutbestämd tid så är det till din fördel. 

 

Annan inkomst

Är du student kan det vara svårare att få ett lån, då du vanligtvis arbetar i mindre utsträckning och har en lägre månadsinkomst. Ett extrajobb vid sidan om dina studier är dock till din fördel.

Vidare så finns det så kallade studentlån, som riktar sig direkt till personer som har CSN som huvudinkomst.

Det finns också lånetyper som riktar sig till sjukpensionärer eller personer som är sjukskrivna. Dock är det viktigt att inte belåna sig om det absolut inte är nödvändigt – speciellt inte när man lever med begränsade ekonomiska tillgångar.  

 

Utan fast inkomst

Vissa långivare beviljar lån utan fast inkomst. Dock så är dessa i regel högkostnadskrediter, vilket innebär höga räntor och avgifter. Därför är det också förhållandevis lätt att fastna i en skuldfälla om du exempelvis har en oregelbunden inkomst och inte har råd att betala en högre ränta. 

 

Utgifter 

Hur stora utgifter du har ger också en bild på hur god förmåga du har att betala tillbaka ett lån eller en kredit.

De pengar som kvarstår efter dina fasta kostnader för exempelvis hyra, bolån, elräkning och andra fakturor kallas för disponibel inkomst. Hur stor disponibel inkomst du har ligger sedan till grund för hur stort lån du kan beviljas.

Andra faktorer som påverkar dina utgifter är till exempel omkostnader eller försörjningsstöd för ett eller flera barn under 18 år.

Skulder, avbetalningar och krediter

Hur höga befintliga skulder du har tas alltid med i en upplysning och påverkar din kreditvärdighet. Detta avser bland annat kreditkort, avbetalningar, billån eller andra typer av krediter. Summan på din totala skuld är vad som ligger till främsta vikt för ditt kreditbetyg. 

Hur väl du har skött dina delbetalningar är också något som räknas med i bedömningen.

Betalningsanmärkningar 

En betalningsanmärkning förekommer när en skuld har gått till Kronofogden och sedan förfallit för betalning (det vill säga att du varken har bestridit eller betalat skulden inom utsatt tid).

En eller flera betalningsanmärkningar gör det generellt svårt att bli beviljad ett större lån. Även många sms lån har som förutsättning att du ska vara fri från betalningsanmärkningar. Det finns dock några långivare som erbjuder sms lån trots betalningsanmärkningar, förutsatt att de är äldre än 6 månader gamla.

Faktum är att det även finns ett fåtal kreditgivare som valt att inrikta sig på att erbjuda lån till personer med just betalningsanmärkningar. Det handlar då ofta om en högkostnadskredit med en generellt sett högre ränta, eller ett så kallat omstartslån.

Du ska om möjligt alltid försöka undvika att få en betalningsanmärkning. Det påverkar inte bara din kreditvärdighet när det kommer till möjligheten att ta lån, utan också dina chanser till att få ett hyreskontrakt för en bostad, teckna olika former av abonnemang och i vissa fall även möjligheten till att få vissa jobb.

Nuvarande livssituation

En stabil livssituation betyder att du anses som en lägre risk när du ansöker om ett lån.

Om du till exempel bott i samma hus under en längre tid eller har haft samma anställning med en stabil inkomst under många år, så tyder det på att du kommer ha goda möjligheter att kunna betala tillbaka ditt lån.

Om du nyligen har gift dig och exempelvis planerar att skaffa barn eller köpa en ny bostad så kan dina ekonomiska förutsättningar räknas som svåra att förutspå, då det kan tillkomma nya och oväntade kostnader och utgifter.

På samma vis kan en nyskild person som går från delad ekonomi till enskild ekonomi upplevas som en allmänt högre risk.

Faktorerna som vägs in i din livssituation är många, och det finns inget facit på hur långivare sedan ser på dessa. Men som tumregel så är det till din fördel om du kan påvisa att du kommer att ha en stabil ekonomi under en överskådlig framtid.

Inkomst 

Hur hög inkomst du har är en högt avgörande faktor för ditt kreditbetyg. Likaså om du haft din anställning under en längre period. 

Stegvis kan prioriteringen se ut så här: 

Fast anställning

En fast anställning, eller tillsvidareanställning, anses vara en pålitlig inkomstkälla.  Det skadar heller inte om du har arbetat några år för din arbetsgivare.

Vid exempelvis bolån görs alltid en bolånekalkyl för att se över hur stor inkomst du har  samt vilka fasta utgifter som finns varje månad. På så vis räknar de ut hur mycket du förväntas kunna betala tillbaka och därmed också bedöma hur mycket du kan låna.

Hur mycket du tjänar varje månad är ligger alltså till stor grund till hur mycket du kan låna. Detta gäller alla lånetyper, men framför allt bolån där beloppen av förklarliga skäl ofta är högre.

Provanställning eller visstidsanställning

Detta kan vara avgörande för många långivare, även om en fast anställning prioriteras. Så länge som du i skrivande stund har en inkomstkälla som uppvisar att du kan betala tillbaka ditt lån inom förutbestämd tid så är det till din fördel. 

Annan inkomst

Är du student kan det vara svårare att få ett lån, då du vanligtvis arbetar i mindre utsträckning och har en lägre månadsinkomst. Ett extrajobb vid sidan om dina studier är dock till din fördel.

Vidare så finns det så kallade studentlån, som riktar sig direkt till personer som har CSN som huvudinkomst.

Det finns också lånetyper som riktar sig till sjukpensionärer eller personer som är sjukskrivna. Dock är det viktigt att inte belåna sig om det absolut inte är nödvändigt – speciellt inte när man lever med begränsade ekonomiska tillgångar.  

Utan fast inkomst

Vissa långivare beviljar lån utan fast inkomst. Dock så är dessa i regel högkostnadskrediter, vilket innebär höga räntor och avgifter. Därför är det också förhållandevis lätt att fastna i en skuldfälla om du exempelvis har en oregelbunden inkomst och inte har råd att betala en högre ränta. 

Utgifter 

Hur stora utgifter du har ger också en bild på hur god förmåga du har att betala tillbaka ett lån eller en kredit.

De pengar som kvarstår efter dina fasta kostnader för exempelvis hyra, bolån, elräkning och andra fakturor kallas för disponibel inkomst. Hur stor disponibel inkomst du har ligger sedan till grund för hur stort lån du kan beviljas.

Andra faktorer som påverkar dina utgifter är till exempel omkostnader eller försörjningsstöd för ett eller flera barn under 18 år.

Olika nivåer av kreditvärdighet

Kreditvärdighet kallas även för kreditbetyg just för att du kan uppnå olika nivåer. Vilken kreditvärdighet du har utgår från olika faktorer som vi redan gått igenom, såsom inkomst, kredithistorik, utgifter och livssituation, med mera.

Alla dessa faktorer bildar en helhetsbild av din återbetalningsförmåga, och det är den helhetsbilden som utgör kreditvärdigheten. 

Beroende på vilka förutsättningar du anses ha att betala tillbaka ditt lån så har du i regel antingen hög, medel eller låg kreditvärdighet.

Övergripande så ser det ut så här i dessa fall:

Kreditvärdighet Hög

Om din kreditvärdighet är hög betyder det att risken är låg att du inte kommer fullfölja din återbetalningsplan.

Alltså, hög kreditvärdighet = låg risk.

För att få hög kreditvärdighet så är det till din fördel om du är anställning med en hög lön och inte allt för stora utgifter.

Vidare så ska du ha skött dina eventuella befintliga lån och krediter utan anmärkningar och gärna inte ha för många småkrediter och avbetalningar.

Kreditvärdighet Medel 

Detta kännetecknas i många fall av en medelinkomst, det vill säga en statistiskt sett snittlön sett till Sveriges befolkning och löner.

Kreditvärdighet medel innebär också ofta att du har andra någon annan kredit eller lån – till exempel ett billån – men att du fortfarande skött dessa väl och har förhållandevis goda möjligheter att betala tillbaka ett nytt lån.

Kreditvärdighet Låg

Anledningen till att du får kreditvärdighet låg kan vara flera. En av anledningarna kan vara att du senaste året hade en låg eller ingen deklarerad årsinkomst, eller att du misskött krediter och lån som du har.

Kreditvärdighet skala

Mer detaljerat så är detta ett av många sätt att rangordna kreditvärdighet, just denna metod används av Bisnode som är en av branschens ledande kreditupplysningsföretag. 

Skalan går från “AAA” (högsta kreditvärdighet) till “D” (lägsta kreditvärdighet):

• AAA = Extremt god kreditvärdighet.

• AA = Mycket god kreditvärdighet.

• A = God kreditvärdighet.

• BBB = Adekvat kreditvärdighet.

• BB = Mindre sårbar i kortare perspektiv (till exempel ett lån med kortare amorteringstid).

• B = Mer sårbar i framtiden men har i dagsläget förmåga att fullfölja åtaganden.

• CCC = Sårbar och bör förbättra sin livssituation och ekonomiska förutsättningar. 

• CC = I dagsläget mycket sårbar.

• C = Märkbar riskfaktor vid lån.

• D = Rekommenderas ej att få lån.

Olika kreditupplysningsföretag

De som utfärdar en kreditupplysning kallas enkelt nog för ett kreditupplysningsföretag. Det största kreditupplysningsföretaget i Sverige heter UC – Upplysningscentralen – och ägs huvudsakligen av bankerna SEB, Nordea, Swedbank, Handelsbanken, Danske bank och Länsförsäkringar bank.

UC används i regel som kreditupplysningsföretag när du ansöker om ett större lån, men förekommer även i vissa fall vid mindre lån och krediter.

Vissa företag använder istället Bisnode eller Creditsafe (i regel SMS lån eller mindre krediter), dessa marknadsför ofta sina krediter som “lån utan UC”.

Utöver dessa så finns det ett flertal andra kreditupplysningsföretag, exempelvis Decidas, Syna, Alektum, Krafman, Safenode och Sergel.

Oavsett vilket kreditupplysningsföretag som används så innebär det ett utlåtande av din kreditvärdighet då en kreditupplysning alltid måste göras enligt lag innan ett lån beviljas.

Förbättra min kreditvärdighet

Du kan alltid förbättra din kreditvärdighet om du har ett lågt kreditbetyg. Här följer råd och direkta tips som du kan använda dig av.

Betala av eller avsluta krediter

Om du har möjlighet är det en god idé att betala av krediter som du inte längre är i behov av.

Kanske har du betalat av en kredit, men inte avslutat den helt och hållet? Något som många inte känner till är att man ibland måste avsluta sina krediter manuellt (vid exempelvis kreditlån och kontokrediter) för att dessa inte ska synas i kreditregistret – genom att ringa till eller maila sin kreditgivare. Samma sak gäller för kreditkort som inte används.

Samlingslån

Ett annat alternativ är att ta ett så kallat samlingslån, det vill säga att du samlar flera lån eller dyra krediter till ett och samma lån, vilket bidrar till en längre ränta och månadskostnad. Detta ger i sin tur ett bättre kreditbetyg.

Undvik att söka om flera lån samtidigt

Det skadar heller inte att låta tiden gå och successivt förbättra din kreditvärdighet genom att avstå från att göra nya låneansökningar, vilket bidrar till nya kreditupplysningar i ditt kreditregister.

Hur länge dessa lagras varierar mellan de olika kreditupplysningsföretagen, men en kreditupplysning som tas via UC finns registrerad och syns i 12 månader. 

Håll koll på din egen kreditvärdighet 

Genom att betala en mindre avgift så kan du kolla upp din kreditvärdighet, via exempelvis minUC.se. På så sätt kan du få en översikt av din kreditvärdighet och vilka aspekter som du kan förbättra på egen hand.

Värt att nämna är dock att det inte går att förutse precis hur andra långivare kommer att bedöma ditt kreditbetyg. 

Vanliga frågor om kreditvärdighet

Vad är kreditprövning? 

En kreditprövning är något som görs när du ansöker om ett exempelvis ett lån eller en kredit. Dessa utförs av ett kreditupplysningsföretag, ofta UC, Creditsafe eller Bisnode. Syftet med kreditprövningen är att långivaren ska kunna se hur pass goda förutsättningar du har för att kunna betala tillbaka ditt lån.  

Varför sjunker kreditvärdighet?

Ju fler lån du tar desto mer sjunker din kreditvärdighet. Dessutom får du lägre kreditvärdighet om du missköter dina lån genom att inte betala de i utsatt tid. Många kreditupplysningar och höga utgifter är även något som påverkar din kreditvärdighet negativt.

Om du skulle bli arbetslös och behöva ansöka om ett lån så kan det vara svårt att beviljas då nuvarande inkomst är något som påverkar ditt kreditbetyg i stort. Det finns dock ett fåtal långivare som erbjuder smslån utan inkomst om du har en i övrigt god ekonomi.

Kreditvärdighet vad är det?

Kreditvärdighet, eller kreditbetyg, är ett utlåtande i form av ett poängsystem som du tilldelas av ett kreditupplysningsföretag, detta kallas för kreditvärdighet. Din kreditvärdighet ligger sedan till grund för långivaren i deras bedömning av din ekonomiska situation för att kunna bedöma om exempelvis ett lån ska beviljas eller inte. 

Vad betyder kreditvärdighet hög?

Kreditvärdighet hög betyder att du anses ha god förmåga att kunna betala tillbaka ett lån eller en kredit. Långivare känner sig ofta trygga i att låna ut pengar till dig om du i regel har en hög inkomst och bra kredithistorik – en hög kreditvärdighet.

Hur fungerar kreditvärdighet?

Din kreditvärdighet påverkas av en rad olika faktorer, bland annat din nuvarande skuldsättning, inkomst, livssituation och eventuella betalningsanmärkning eller anmärkningar kring skötsel av eventuella tidigare lån och krediter.

Användarkommentarer

  1. Inga kommentarer än!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll up