Hittasmslan Background Image

Löptid på lån och krediter

Löptid lån

Vad betyder löptid?

Löptid är den avtalade tidsperioden av ett lån – det vill säga från det tillfälle att lånet tas tills det tillfälle att det förfaller. Det kan även kallas för bland annat återbetalningstid eller avbetalningstid. 

Väljer du ett lån som du vill återbetala under 3 års tid så innebär det alltså att löptiden är 3 år. 

Vissa långivare kan dock erbjuda dig möjligheten att förtidslösa lånet, vilket betyder att löptiden blir kortare förutsatt att du betalar in din resterande skuld.

Löptiden kan också i vissa fall omförhandlas under lånets gång, men detta beror på långivarens villkor och regler – samt förutsätter att du har skött inbetalningar under lånets gång.

Löptider för olika typer av lån

Även om varje långivare har egna regler om löptid så finns det vissa riktlinjer för olika typer av lån. Även om dessa riktlinjer inte alltid stämmer fullt ut och det kan finnas undantag, ser det generellt ut på följande sätt:  

Smslån kan ha en löptid som sträcker sig ett antal år, men i många fall kan det handla om kortare löptider, exempelvis 1 – 12 månader.

Traditionella privatlån kan sträcka sig mellan 1 – 25 år, billån kan variera mellan 12 månader och 8 år och bolån kan ha en löptid på upp till 30 år.

Här är tips till dig som ska ta ett bolån.

Hur löptid hänger ihop med ränta

Löptiden av ett lån har en direkt påverkan på räntan som betalas under låneperioden.

Att välja en längre löptid innebär generellt sett lägre månadskostnader eftersom lånet är spritt över en längre period. Dock kan det också resultera i en högre total räntekostnad på grund av den längre löptiden.

Å andra sidan kan en kortare löptid innebära högre månadskostnader, men oftast en lägre total räntekostnad över låneperioden. 

Det är viktigt att försöka bestämma sig för vad som är viktigast. Vill man ha en längre löptid för att minska på varje månadskostnad, men i slutändan betala mer i ränta eftersom lånet löper under en längre period? Eller är det viktigare att betala en högre månadskostnad för att minska på antal tillfällen som ränta tas ut? 

Här kan du läsa mer om olika typer av räntor:

Hur pass låg ränta man blir erbjuden spelar självklart också in när det kommer till vilken löptid som är lämpligast. Det är också därför vissa smslån med högre ränta erbjuds med kortare löptider. 

Användarkommentarer

  1. Inga kommentarer än!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll up