Hittasmslan Background Image

Konsumentkreditlagen - Vad det är och reglerna som gäller

Konsumentkreditlagen

Vad är konsumentkreditlagen?

Konsumentkreditlagen är en svensk lag införd av Sveriges riksdag. Denna lag reglerar krediter och lån som erbjuds till konsumenter av olika verksamheter – till exempel företag och långivare. Konsumentverket är den myndighet som ser till att konsumentkreditlagen följs.

Lagen finns till för att skydda konsumenter från ofördelaktiga villkor – såsom alldeles för höga avgifter och räntor – när ett kreditavtal träder i kraft. 

Ett kreditavtal kan exempelvis syfta på ett privatlån, smslån, leasingavtal eller avbetalning på en köpt vara (kreditköp). 

Enligt lagen måste företag följa vissa regler när de erbjuder krediter till konsumenter. De får inte erbjuda sämre villkor än vad lagen säger. 

Vilka krediter regleras av Konsumentkreditlagen?

Kreditavtal

Kreditavtal är avtal mellan företag och konsument (exempelvis en låntagare) som rör lån, kontokredit eller betalningsanstånd. 

Företag måste erbjuda kreditgivning enligt god kreditgivningssed (till exempel tydliga villkor) samt följa konsumentkreditlagen. 

Lån

Lån – exempelvis smslån eller privatlån (blancolån) –  är en typ av kredit där konsumenten får tillgång till en summa pengar som ska betalas tillbaka under en viss tid, med eventuell ränta och avgifter. 

Det är viktigt att konsumenten förstår villkoren för lånet, såsom återbetalningsvillkor och ränta, innan avtalet ingås.

Kreditköp

Kreditköp innebär att konsumenten köper en vara eller tjänst och betalar av beloppet över tid, ofta med ränta – även känt som avbetalning eller delbetalning. 

Kreditköp omfattas av konsumentkreditlagen, och företag som erbjuder sådana krediter måste följa lagen samt erbjuda krediten under rimliga villkor. 

Räntetak och kostnadstak 

Två viktiga delar av Konsumentkreditlagen är räntetak och kostnadstak. Dessa regler infördes 2018 och förknippas ofta med högkostnadskrediter. 

Enligt räntetaket får en kreditgivare inte ta ut en högre ränta än 42,5 % (sedan våren 2023). 

Med andra ord får inte räntan (nominella ränta) ligga högre än styrräntan plus 40 procentenheter. Styrräntan ligger idag på 2,5 %.

Enligt kostnadstaket får den effektiva räntan på ett lån inte överstiga lånebeloppet. Alltså – ett lånebelopp på 10 000 kr får aldrig ha en högre kostnad än 10 000 kr (ränta och avgifter inräknade). 

Med andra ord får ett lån på 10 000 kr inte kosta dig mer än 20 000 kr allt som allt – med amortering, ränta och avgifter tillsammans. 

Högkostnadkrediter 

För att ett lån ska räknas som en högkostnadskredit måste den effektiva räntan ligga 30 procentenheter högre än referensräntan (styrräntan). Som tidigare nämnt så ligger styrräntan idag på 2,5 %.

En högkostnadskredit är alltså ett lån vars effektiva ränta överstiger 32,5 %

Ansvar för både kreditgivare och låntagare

Kreditgivaren har ansvar för att följa god kreditgivningssed och genomföra en kreditprövning innan en kredit beviljas (enligt lag). En kreditprövning ska både skydda kreditgivaren och den tilltänkta låntagaren.

Dessutom måste också kreditgivaren ge korrekt dokumentation om avtalet till låntagaren. Låntagaren har å sin sida ansvar för att lämna korrekt information och betala tillbaka beloppet inom angiven tidsram.

Ångerrätt

Enligt konsumentkreditlagen har konsumenten rätt att ångra kreditavtalet inom 14 dagar från att avtalet har trätt i kraft – eller senast när dokumentation mottagits. 

Om konsumenten ångrar sig behöver de betala tillbaka beloppet inom 30 dagar och betala eventuell ränta för de dagar som krediten nyttjats. 

Åtgärder mot företag som bryter mot Konsumentkreditlagen

Konsumentkreditlagen skyddar även konsumenter mot felaktig marknadsföring och krav på skadestånd genom att säkerställa att kreditgivare inte får erbjuda villkor sämre än de som står i lagen. 

Näringsidkare som bryter mot lagen kan bli skyldiga att betala skadestånd till de drabbade konsumenterna. Exempel på sådana fel kan vara att dölja den effektiva räntan, obefogade dröjsmålsavgifter eller vilseledande om kontantpris och kreditkostnad. 

För att stärka konsumenternas ställning krävs också att kreditfordran skriftligen redovisas i form av en faktura eller liknande dokument.

Källor

Användarkommentarer

  1. Inga kommentarer än!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll up