Hittasmslan Background Image

Existensminimum 2023

Existensminimum är möjligtvis en term du känner till, men som du inte vill vara alltför välbekant med, än mindre behöva leva med. Dock är det i grund och botten en viktig del av vårt sociala skyddsnät och för många personer ett sätt att överleva en kris. I artikeln kommer vi att besvara alla potentiella frågor som rör området existensminimum.

Vad är existensminimum?

Existensminimum är det belopp som du enligt lag skall ha kvar att leva på varje månad när du genomgår en skuldsanering eller utmätning via Kronofogden. Det räknas som det lägsta rimliga beloppet för att kunna bekosta bl.a. uppehälle, mat, försäkringar och mobilabonnemang.

Vad är förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp är vad som i allmänt språkbruk kallas för existensminimum. Lagboken och Kronofogden använder termen förbehållsbelopp och det syftar på den summa du och din familj får behålla utöver skulderna du är skyldig att betala. Det motsvarar alltså pengar som ska kunna täcka dina förnödenheter i vardagen.

Så beräknas existensminimum

Uträkning för existensminimum består av två delar; boendekostnad + normalbelopp.

Normalbelopp

Detta bestäms av Sveriges riksdag och uppdateras en gång om året. I dagsläget ligger normalbeloppet för en ensamstående vuxen person på 5 158 kronor för året 2024.

Boendekostnad

Bor du i en hyreslägenhet är boendekostnaden din hyra samt kostnaden för el och värme.

Om du istället bor i en villa eller en bostadsrätt beräknas detta individuellt, och tar med faktorer som exempelvis ränta på bostadslån, uppvärmning och andra driftskostnader.

Existensminimum 2024

Sedan juni 2022 är existensminimum för en vuxen ensamstående person 5 158 kronor plus boendekostnad, och gäller fram tills beloppet uppdateras i juni 2023.

Det man dock kan väga in i beräkningen är att den kommande hyreshöjningen och de ökade uppvärmningskostnaderna kommer att påverka beräkningen av existensminimum år 2024 om kostnaden för elen samt inflationen fortsätter att stiga.

Ser man dock på normalbeloppet så faställdes dessa siffror under juni 2022 och gäller i skrivande stund:

  • Ensamstående vuxen person = 5 158 kr i månaden
  • Makar eller sambor = 8 520 kr i månaden
  • Barn i hushållet (upp till 6 år) = 2 756 kr per barn
  • Barn i hushållet (7-10 år) = 3 308 kr per barn
  • Barn i hushållet (11-14 år) = 3 860 kr per barn
  • Barn i hushållet (15 år eller äldre) = 4 411 kr per barn

Tar man det belopp som gäller ens egen levnadssituation och lägger till boendekostnaden så är resultatet det existensminimum som du har rätt till.

Normalbeloppen kommer att uppdateras i juni 2023 och kommer med största säkerhet att justeras uppåt.

Exempel – Leva på existensminimum

Beroende på om du har barn, är gift eller bor ensam så varierar beloppet för existensminimum som du är berättigad till.

Här följer ett exempel för en småbarnsfamilj med totalt tre personer i hushållet.

  1. Normalbelopp för ett sambopar = 8 520 kr.
  2. Normalbelopp för ett barn i 6 års ålder = 2 756 kr.

Boendekostnad i detta exempel är hyra inklusive el och värme = 6500 kr.

Med dessa faktorer är det förhållandevis enkelt att räkna ihop vad existensminimum hamnar på.

Uträkning: 8 520 + 2 756 + 6 500 = 17 776 kr.

Existensminimum blir alltså i detta fall 17 776 kr i månaden, och skall täcka bl.a. hyra, mat, kläder, försäkringar och mobilabonnemang.

När och varför beräknas existensminimum?

Existensminimum beräknas i de fall du har fått en utmätning eller skuldsanering via Kronofogden. Detta sker efter att en skuld gått vidare för indrivning via kronofogden, men skulden har trots det inte reglerats, vilket har lett till en betalningsanmärkning och därefter gått vidare för indrivning.

Existensminimum finns till för att skydda dina rättigheter till en skälig ekonomi även om du är skyldig pengar som du inte kan betala med egna medel.

Utmätning av lön via Kronofogden

Om en skuld har gått till Kronofogden och du varken har betalat eller bestridit skulden, så kan Kronofogden komma att göra en utmätning på din lön.

Detta betyder att Kronofogden betalar ut din lön direkt till företaget som du är skyldig pengar, förutom det belopp som beräknats till ditt existensminimum – förbehållsbelopp. 

En löneutmätning kan pågå så länge som det behövs för att betala av hela din skuld.

Skuldsanering via Kronofogden

Detta regleras genom skuldsaneringslagen i lagboken.

När du genomgår en skuldsanering via Kronofogden betyder det att du förpliktar dig att under 5 års tid leva på existensminimum medan din skuld betalas av.

För att genomgå en skuldsanering måste du först försökt lösa dina skulder på egen hand, och detta måste påvisa att du inte kan betala dina skulder med egna medel inom en överskådlig framtid.

Du måste sedan ansöka om skuldsanering via Kronofogden.

Även om skulden inte är betald till fullo efter dessa 5 år så räknas du fortfarande som fri från den skuld som saneringen avser då staten täcker upp för resterande pengar.

Olika bidrag utöver existensminimum

Du har fortfarande rätt att ta del av olika bidrag trots att du lever på existensminimum. Dock räknas då bidraget du får in i din inkomst.

Tar vi bostadsbidrag som ett exempel, och summan av detta bidrag är 900 kr, så skulle alltså en hyra på 6 000 kr anses vara 5 100 kr i beräkningen av boendekostnaden.

Vissa kostnader kan du dock få tillägg för när du lever på existensminimum, exempelvis om du har sjukdomsrelaterade utgifter som inte omfattas av högkostnadsskyddet.

Hur du undviker att behöva leva på existensminimum

Det handlar i regel om att sköta din ekonomi och förutse de skuldfällor du kan komma att hamna i. Det viktiga är att inte leva över dina tillgångar.

Exempel på viktiga steg att följa för att undvika att behöva leva på existensminimum:

Betala alltid dina räkningar i tid

Prioritera dina räkningar framför din konsumtion. På vis slipper du att betala extra avgifter, eller i värsta fall hamna hos Kronofogden.

Låna inte pengar om du inte behöver det

Överväg alltid syftet för lånet. Om du vill ta ett lån men inte egentligen behöver det så är det alltid bäst att avstå. Ett alternativ är att istället lägga in pengar varje månad på ett sparkonto.

Gör upp en budget

Tänk alltid framåt. Det finns mycket matnyttig information på nätet och böcker om hur du strukturerar upp din ekonomi.

Kontakta långivare eller fordringsägare

Har du svårt att betala din månadsfaktura så kan du alltid kontakta företaget som har lånat ut pengar till dig. Undersök om du kan förlänga lånetiden eller upprätta en ny avbetalningsplan för att täcka din skuld.

Sök ekonomisk rådgivning

I varje kommun finns det en så kallad budget- och skuldrådgivning. Detta är en kostnadsfri tjänst som finns till för att hjälpa skuldsatta privatpersoner och ge generella råd gällande privatekonomi.

Det ser dock olika ut för varje kommun men i regel kan rådgivningen bestå av allt från ett telefonsamtal till en längre planläggning och uppföljning vid ett fysiskt möte.

Samlingslån 

Om du redan samlat på dig flera skulder och krediter så kan ett samlingslån vara ett bra alternativ. Här får du hjälp att samla dyra snabblån och krediter till ett lån, med en lägre ränta och månadskostnad och bättre villkor.

Fördelar med detta är att du får hela kostnaden på en och samma faktura och har överblick över hur mycket du betalar varje månad.

 

Vanliga frågor om existensminimum

 

Vad är existensminimum i Sverige?

Existensminimum i Sverige är det belopp som anses vara tillräckligt stort för att försörja dig och din familj under en månad och tillämpas vid utmätning eller skuldsanering via Kronofogden. Beloppet är större än vad riktlinjerna för försörjningsstöd eller socialbidrag är.

 

Vad ingår i existensminimum?

Det som ingår i existensminimum är ett belopp för att täcka de allra viktigaste förnödenheterna under en månad. Bland annat avser det hyra, hushållsel, mat, kläder, hygien, medicin, mobilabonnemang, försäkringar samt andra mindre utgifter som kan uppstå vid tillfälliga behov.

 

Hur mycket är existensminimum?

Det beror på hur stor boendekostnad du har. Utöver boendekostnaden så har du även rätt till ett normalbelopp. Detta belopp justeras en gång per år och ligger från och med juni 2022 på 5 158 kr för en ensamstående vuxen.

 

Vad ska existensminimum räcka till?

Existensminimum ska framförallt räcka till boendekostnad och värme, hushållsel, mat och kläder, försäkringar, mobilabonnemang samt andra kostnader som anses nödvändiga. Du har rätt till tillägg för vissa kostnader som exempelvis läkarvård, sjukresor och färdtjänst eller kostnader för barnomsorg.

 

Vad är existensminimum för en pensionär?

Är du pensionär och har låg inkomst så har du rätt till äldreförsörjningsstöd vilket beräknas till 6 719 kr per månad under 2023 om du är ensamstående och 5 404 kr per månad för dig som är sambo, gift eller har en registrerad partner. 

Användarkommentarer

  1. Inga kommentarer än!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll up