Hittasmslan Background Image

Omöjligt att få lån

Det finns en del faktorer som påverkar graden av kreditvärdighet, som i sin tur påverkar möjligheten att bli beviljad lån. Kreditvärdigheten fungerar som ett mått för att avgöra förmågan att kunna betala tillbaka sina skulder, såsom lån och fakturor. Om denna grad är låg försvårar det din möjlighet att låna pengar och det kan upplevas omöjligt att få lån. Din kreditvärdighet kan vidare bero på följande anledningar, registrerade betalningsanmärkningar, omfattande skulder och låg inkomst eller fasta utgifter och mindre optimal livssituation.
 • Över 50 stycken långivare
 • Objektiv bedömning
 • Smslån till lägst kostnad
Omöjligt att få lån

Långivarna för dig som har svårt att få lån

 1. Månadens rekommendation

  Lumify
  star filled star filled star filled star filled star filled star filled star filled star filled star filled star filled

  Vårt betyg 4.5

  2 000 – 70 000 kr

  Lånebelopp

  40,25 %

  Ränta

  18 år

  Åldersgräns

  Direkt

  Utbetalning
  • Utan UC
  • Ok. bet.anm
  • Enkel och tydlig ansökningsprocess
  • Ingen säkerhet krävs
  • Använder inte UC
  alert

  Detta är en högkostnadskredit

  Information om Lumify

  Utan UC: Ja, använder Creditsafe
  Svarar på ansökan: Dygnet runt
  Direktutbetalning: Ja, dygnet runt

  Till Nordea, SEB, Swedbank & Handelsbanken

  Utbet. helger & kvällar: Ja, dygnet runt

  Villkor och krav Lumify

  Betalningsanmärkningar: Accepteras Ej
  Ålderskrav: 18 år eller äldre
  Inkomstkrav: Inget min. krav - Individuell bedömning
  Lån som arbetslös: Ja
  Effektiv ränta:12,87 - 236,5 %
  Uppläggningsavgift:200 - 400kr
  Aviavgift:60kr

  En kredit på 5 000 kr till 39,5 % ränta med en återbetalningstid på sex månader (med sex återbetalningar om 929,57 kr, 1 381,57 kr, 1 344,65 kr, 1 307,74 kr, 1 270,83 kr samt 1 233,91 kr) och 685 kr i uppläggningsavgift, 685 kr i förlängningsavgift samt 360 kr i aviavgifter ger en effektiv ränta på totalt 125,59 %. Det totala beloppet att återbetala är 7 468,27 kr.

  alert

  Det här är en högkostnadskredit
  Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallakonsument.se.

 2. Northmill
  star filled star filled star filled star filled star filled star filled star filled star filled star filled star filled

  Vårt betyg 4.5

  1 000 - 50 000 kr

  Lånebelopp

  4,9% - 21,9%

  Ränta

  20 år

  Åldersgräns
  • Utan UC
  • Ok bet. anm.
  • Enkel och tydlig ansökningsprocess
  • Ingen säkerhet krävs

  Information om Northmill

  Utan UC: Nej
  Svarar på ansökan: Vardagar
  Direktutbetalning: Nej

  Utbet. helger & kvällar: Ja

  Villkor och krav Northmill

  Betalningsanmärkningar: Accepteras
  Ålderskrav: 20 år eller äldre
  Inkomstkrav: 120 000 kronor
  Lån som arbetslös: Ja
  Effektiv ränta:6,05% - 27,41%
  Uppläggningsavgift:0 kronor
  Aviavgift:0 kronor

  Vid kredit om 25 000 kr till 13,9 % årsränta (rörlig) under fem år med 60 återbetalningar, en uttagsavgift om 195 kr samt en administrativ månadsavgift om 19 kr blir månadsbeloppet 604 kr (totalt 36 237 kr) och den effektiva räntan 16,88 %.

I denna artikel hos Hitta SMS lån presenteras en rad lösningar för dina lånemöjligheter samt olika alternativ till krediter, om betalningsanmärkningarna ej tillåter ditt lån. Det går emellertid att få lån trots betalningsanmärkningar också, Hitta SMS lån erbjuder tips och information om trygga och säkra långivare (borgenär) under Finansinspektionens tillsyn. Slutligen ger artikeln dig nödvändig information kring hur din kreditvärdighet bestäms samt förbättringsåtgärder för detta.

En viktig åtanke är att lån inte bör ses för lättvindigt, att till exempel utnyttja kredit på kreditkort och pantsätta vissa föremål eller låna av närstående rekommenderas enbart om det förutsätter att låntagaren (gäldenär) har möjlighet att återbetala lånet med dess omkostnader. Det är således inte ett optimalt val i varje given situation.

Jämför sms lån

Svårt att få lån - Använd befintligt kreditkort

Om du har ett befintligt kreditkort sedan tidigare, med en kreditram som än är outnyttjad, kan du tillhandahålla denna och göra uttag från kortet. Detta är en möjlighet om du inte är beviljad privatlån eller sms-lån. Om du även har sedan tidigare skött krediten samt betalat fakturor i tid har du möjlighet att höja kreditgränsen ytterligare.

Även detta är ett typ av lån och kräver därför att krediten återbetalas i tid, det vill säga inom den räntefria perioden för kreditkortet. Om det inte genomförs blir låntagaren för krediten skyldig att betala ränta och avgifter, utöver krediten.

Pantbanken

Pantbanken är en vidare lösning för den som inte är beviljad lån. I större städer finns det inrättningar där det går att “pantsätta” föremål som i utbyte för ett lån, vars syfte är att säkra återbetalning för det utgivna lånet, detta kallas även för pantbelåning.

Vad kan jag pantsätta?

Föremålen vid pantsättningen är ting som är relativ enkelt för pantbanken att omsätta, om det skulle uppstå svårigheter vid återbetalningen av lånet hos låntagaren. Dessa är i sin tur oftast,

 • Smycken i ädla metaller
 • Klockor
 • Tavlor
 • Antikviteter
 • Konstföremål
 • Vintagekläder
 • Teknik
 • Föremål med andrahandsvärde

Pantbelåningen går till på följande sätt,

 • Ta med föremålet till en fysisk pantbank för att visa upp det
 • På pantbanken finns det en värderare som gör en bedömning av det givna föremålet och anger värdet på denna. I samband med detta får du slutligen ett,
 • Låneerbjudande om ett kortfristigt lån på ungefär tre till fyra månader och uppgår till max 80 % av andrahandsvärdet, om låntagaren accepterade detta ges lånet direkt

Detta innebär att det pantsatta föremålet kommer finnas hos pantbanken under lånets löptid. Du som låntagare har möjlighet att under hela löptiden förlänga lånet eller betala av det, och då få tillbaka det pantsatta föremålet. Vidare avgör värdet av panten det givna lånebeloppet, med en begränsning av belåning upp till 80 % av värdet. Vid återbetalning ska låntagaren även betala en ränteavgift och banken reglerar även lånets fordran. Om du inte förmår att återbetala lånet till pantbanken, har de i sin tur rätt till att sälja föremålet vid offentlig auktion till högstbjudande. Om ett överskott uppstår, det vill säga panten säljs för ett högre värde än vad banken värderat den till, tillfaller överskottet till lånekunden. Om panten istället värderas till lägre än vad banken värderat, blir lånekunden betalningsansvarig.

Låna av föräldrar

Om det är omöjligt för dig att bli beviljad lån så finns det en väldigt informell lösning. Om det förefaller sig naturligt att vända dig till närstående, såsom en familjemedlem eller anhörig är det en möjlighet som är billig och effektiv. På detta sätt är avtalet anpassat för de enskilda individerna och deras förutsättningar. De parter som sluter ett avtal, trots att det kan vara informellt, bör gemensamt utforma en del bestämmelser samt villkor, skriftligt. Om vilken ränta som ska föreligga eller vilken löptid som ska gälla bör fastställas, en ömsesidig förståelse och överenskommelse mellan parterna bör likaså vara tydligt utformad för att undvika eventuella missförstånd eller tvister.

Sms-lån

Trots många betalningsanmärkningar så är det inte alltid omöjligt att få lån. Sms lån är ett snabbt och enkelt lån som godtar tidigare anmärkningar, så länge de är äldre än sex månader gamla. Om lånebehovet är akut så är sms-lån en lösning då pengarna betalas in direkt på kontot, till skillnad från privatlån där det dröjer några dagar.

Mobil pengar

Förbättra din kreditvärdighet

Det finns förbättringsåtgärder gällande din kreditvärdighet eller “kreditscore” för att det inte längre ska vara omöjligt för dig att låna pengar snabbt. Dessa åtgärder kräver dock att det finns en förståelse kring hur den överhuvudtaget uppstår för att reducera risken för upprepad låg kreditvärdighet. Kreditupplysningsföretag använder olika modeller vid bedömning av kreditvärdighet, men dessa antaganden baseras på många års erfarenhet av olika riskbedömningar där teorier samt beräkningar och låntagarens tidigare beteenden kombineras vid bedömningen. Vid avgörandet av graden av kreditvärdighet är det vanligtvis fyra stycken faktorer som tas i beaktande, dessa är inkomster, utgifter, livssituationen och kredithistorik, inklusive befintliga krediter och lån.

Det finns en korrelation mellan inkomst och utgifter, låg inkomst och höga utgifter ger en låg kreditvärdighet eftersom utrymmet för att återbetala skulder är väldigt litet. Vidare kan livssituationen vara en bidragande faktor till bestämmandet av graden av kreditvärdighet, såsom bland annat ålder, civil tillståndet och hemmavarande barn. Kredit historiken är en central aspekt då den visar det tidigare lånebeteendet och säkerheten hos den potentiella låntagaren. Om till exempel upprepade förfallna fakturor lett till inkassokrav eller kronofogden, så avgör detta låntagarens trovärdighet för långivaren.

Långivare ser i sin tur till risken som föreligger hos den potentiella låntagaren, liksom kreditvärdigheten bedöms denna utifrån riskberäkning. Om risken är för hög gentemot avkastningen är lånet ej gynnsamt för långivaren. Det är således mängden riskfaktorer som avgör graden av din kreditvärdighet.

Samtliga ovanstående faktorer är påverkningsbara, det innebär att du kan genom annorlunda medvetna val förbättra din kreditvärdighet. Givetvis följer det att en del faktorer såsom “livssituation” är svårare att förändra, men att sträva efter ökad inkomst samtidigt som minskade utgifter är en förbättringsåtgärd i sig, liksom välja smartare lån genom att ansöka efter så kallade samlingslån eller omstartslån. Med samlingslån eller omstartslån avser mindre lån som slås samman till ett enda större lån. Det ger att räntevillkoren förbättras och andra avgifter samt administrationskostnader sänks.

Beställ kreditupplysning på dig själv

Om det är omöjligt att få lån men du inte känner till din kreditvärdighet, kan du vända dig till ett kreditupplysningsföretag där du begär en kreditupplysning. Där blir du informerad kring hur långivare värderar din ekonomiska situation och trovärdighet som låntagare. Beroende på vilka anledningar de hänvisar din kreditvärdighet eller kreditscore till, finns det förbättringsåtgärder att vidta. Hitta SMS lån samarbetar med några kreditupplysningsföretag såsom Creditsafe och Bisnode, istället för UC (Upplysningscentralen).

Låna utan UC

Till skillnad från UC så skyddar dessa alternativa upplysningsföretag kreditvärdigheten inför kommande lån och fungerar därför mer som en förebyggande förbättringsåtgärd. En UC-förfrågan registreras således inte på dig om du lånar utan denna, vilket är hjälpsamt för ditt kreditvärde om du redan har många förfrågningar sedan tidigare. Lån utan UC riktar sig främst mot du som ska söka ett större lån inom snar framtid och behöver ett sms-lån för tillfället. Det kan exempelvis vara en situation där en oförutsedd kostnad uppstår och du behöver snabbt ett sms-lån för att åtgärda denna kostnad. Våra rekommendationer kvarstår även här, att låna utan UC enbart vid förmåga att betala tillbaka lånet.

Övriga tips

Det kan vara en god idé att fundera vidare kring ditt konsumtionsbeteende och ekonomi, människor tenderar att konsumera mer vid en högre inkomst. Men för att förbättra ditt kreditscore bör du minimera utgifter av sekundärt behov, det vill säga mer lyxiga varor såsom klädesplagg eller restaurangbesök. Att strypa en del konsumtionsbegär som resulterar i skulder som ej kan återbetalas. Vidare minimerar risken för kreditupplysningar eller ytterligare betalningsanmärkningar om fakturor alltid betalas i tid, genom att exempelvis slå på autogiro så dras pengarna av från ditt konto i tid utan att du behöver föra över pengar eller komma ihåg förfallodag.

scroll up